การตรวจสอบระบบแก๊สโรงพยาบาลและอุตสาหกรรม

ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของแก๊ส ตรวจสอบ การรั่วซึมบริเวณรอยต่อ และข้อต่อต่างๆของระบบจ่ายแก๊ส ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบจ่ายแก๊ส เช่น ระดับแรงดัน อัตราการไหล และตรวจสอบความสกปรกของไส้กรอง (Filter) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของปัมพ์ลมและปัมพ์สุญญากาศ อ้างอิงวิธีการตรวจสอบตามมาจรฐาน NFPA99