บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

The Expert in Gas System

การติดตั้งระบบจ่ายแก๊ส สำหรับโรงพยาบาล และงานอุตสาหกรรม ต้องการผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง เพราะสามารถส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงได้ถ้าขาดความชำนาญ อย่างแท้จริง

บริษัทเด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบจ่ายแก๊สมากกว่า 50 โรงพยาบาล 20 โรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศไทย ภายใต้ ระบบประกันคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 13485

ระบบจ่ายแก๊สสำหรับงานโรงพยาบาล

ออกแบบและติดตั้ง ระบบจ่ายแก๊สสำหรับโรงพยาบาล ประกอบด้วย ถังแก๊สเหลวขนาดใหญ่,ชุดเอาท์เลต,ชุดควบคุมความดัน, ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ ด้ววยอุปกรณ์ที่ได้ตามมาตรฐาน NFPA และ กระทรวงสาธารณสุข โดยบริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยตรงภายใต้จาก TRITECH MEDICAL Inc. USA

ระบบจ่ายแก๊สสำหรับงานอุตสาหกรรม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบจ่ายแก๊สสำหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย ถังแก๊สเหลวขนาดใหญ่, ชุดจ่ายย่อย, ชุดควบคุมความดัน ไปจนถึงจุดใช้งานสำหรับแก๊สทุกชนิด เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ไฮโดรเจน เป็นต้น โดยบริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงแบรนด์ GLOOR จาก Switzerland , MIRICO จาก Korea

ระบบจ่ายแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ

ออกแบบ และติดตั้ง ระบบแก๊ส สำหรับห้องปฏิบัติการ ซึ่งรองรับแก๊สที่สามารถเป็นอันตรายต่างๆ และป้องกันการระเบิด (Explosion Proof) โดยมีระบบควบคุมอัตโนมัติ ชุดควบคุมแรงดัน ชุดควบคุมการไหลของแก๊ส ระบบเซพตี้ ระบบการเฝ้าระวัง (Monitoring)

การบริการ

การออกแบบ
(Design)

การออกแบบ ถอดแบบ ระบบจ่ายแก๊สสำหรับงานโรงพยาบาล ระบบจ่ายแก๊สสำหรับงานอุตสาหกรรม ระบบจ่ายแก๊สสำหรับงานห้องปฏิบัติการ และระบบจ่ายแก๊สที่มีความต้องการพิเศษ โดยทีมงานวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ

การติดตั้ง
(Installation)

ติดตั้ง ถังความดัน ถังแก๊สเหลว ระบบปัมพ์ลม ปั๊มสุญญากาศ การเดินท่อแก๊ส วาวล์ โซลินอยด์วาว์ล ชุดแจ้งเตือน ชุดควบคุมแรงดัน ระบบควบคุมอัตโนมัติ และอื่นๆ

การตรวจสอบระบบแก๊ส
(Preventive Maintenance)

ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของแก๊ส ตรวจสอบ การรั่วซึมบริเวณรอยต่อ และข้อต่อต่างๆของระบบจ่ายแก๊ส ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบจ่ายแก๊ส เช่น ระดับแรงดัน อัตราการไหล และตรวจสอบความสกปรกของไส้กรอง (Filter) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของปัมพ์ลมและปัมพ์สุญญากาศ

สินค้าและผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์สำหรับแก๊สทางการแพทย์

อุปกรณ์เอาท์เลท (Outlet) ชุดแปลง (Adapter) Chemetron DISS Ohmeda Puritan ชุดแจ้งเตือน (Area Alarm/Master Alarm) โซนวาว์ล (Zone Valve) แมนิโฟลด์ (Manifold) เรกูเลเตอร์ (Regulator) โฟลว์มิเตอร์ (Flowmeter)

ปั๊มสุญญากาศและปั๊มอัดอากาศ

ปั๊มลมแบบไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น (Oil-free claw air compressor/Oil-free reciprocating air compressor/Oil-free scroll air compressor) ปั๊มลมแบบใช้น้ำมันหล่อลื่น (Lubricated reciprocating air compressor/Lubricated screw air compressor) ปั๊มสุญญากาศแบบไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น (Scroll Vacuum Pump) ปั๊มสุญญากาศแบบใช้น้ำมันหล่อลื่น

ชุดตรวจจับแก๊ส และชุดเฝ้าระวังแก๊ส

ชุดตรวจจับแก๊สรั่ว ชุดแจ้งเตือนแก๊สรั่วของ LPG/LNG ชุดควบคุมอัตโนมัติ ชุดตรวจจับแก๊สแบบมือถือ

อุปกรณ์แก๊สมาตรฐานโดย