แนะนำองค์กร

ประวัติองค์กร

บริษัท เด็กซ์ทรัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน ปี 2537 ทะเบียนเลขที่ 0105537045019 ตั้งอยู่เลขที่ 6/2-3 ถนน จักรพรรดิพงศ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ ฯ

มาตรฐานคุณภาพ

บริษัทฯได้จัดตั้ง และจัดทำเป็นเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงการรักษาและการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 13485 และ...

อุปกรณ์แก๊สมาตรฐานโดย