การบริการระบบแก๊ส

การติดตั้งระบบแก๊สสำหรับโรงพยาบาล

ออกแบบและติดตั้ง ระบบจ่ายแก๊สสำหรับโรงพยาบาล ประกอบด้วย ถังแก๊สเหลวขนาดใหญ่,ชุดเอาท์เลต,ชุดควบคุมความดัน, ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ ด้วยอุปกรณ์ที่ได้ตามมาตรฐาน NFPA และ กระทรวงสาธารณสุข โดยบริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยตรงภายใต้จาก TRITECH MEDICAL Inc. USA

การติดตั้งระบบแก๊สอุตสาหกรรม

ออกแบบและติดตั้ง ระบบจ่ายแก๊สสำหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย ถังแก๊สเหลวขนาดใหญ่,ชุดจ่ายย่อย, ชุดควบคุมความดัน ไปจนถึงจุดใช้งานสำหรับแก๊สทุกชนิด เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจนปิโตรเลียมเหลว (LPG) ไฮโดรเจน เป็นต้น โดยบริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงแบรนด์ GLOOR จาก Switzerland , MIRICO จาก Korea

การติดตั้งท่อส่ง

ออกแบบ ติดตั้งระบบท่อ สำหรับงานระบบต่างๆ เช่นท่อน้ำ ท่อน้ำมัน ท่อลม ท่อสูญญากาศ ท่อหุ้มฉนวนแบบต่างๆ ท่อสำหรับทนความเย็นจัด (Cryogenic) และ ระบบท่อที่ต้องการความสะอาดมาก (Polishing line) ท่อสำหรับงานห้องปฏิบัติการ (Tubing) ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงพยาบาล และระบบงานอุตสาหกรรม

การตรวจสอบระบบจ่ายแก๊ส

ดำเนินการตรวจสอบตามข้อกำหนด NFPA99 โดยตรวจสอบ การรั่วซึมบริเวณรอยต่อ และข้อต่อต่างๆของระบบจ่ายแก๊ส ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบจ่ายแก๊ส เช่น ระดับแรงดัน อัตราการไหล และตรวจสอบความสกปรกของไส้กรอง (Filter) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของปัมพ์ลมและปัมพ์สุญญากาศ

การเชื่อมอัตโนมัติ คุณภาพงานสูง

งานเชื่อมอัตโนมัติโดยระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานที่ต้องการละเอียดสูง โดยใช้เครื่องแบบ Orbital Welding สามารถเชื่อมชิ้นงานตั้งแต่ ท่อขนาด 1/4" - 4" โดยประมาณ สามารถเชื่อมงานที่หน้างานได้ โดยช่างที่มีความชำนาญงาน เหมาะกับ งานท่อแก๊สงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง งานเชื่อมในอุตสาหกรรม อาหาร และยา

ระบบควบคุมต่าง ๆ

ออกแบบ ติดตั้ง ระบบควบคุมปั๊มอัตโนมัติ แบบเดี่ยว และแบบเดินสลับ (Dual Control) ระบบควบคุมวาว์ลอัตโนมัติ ระบบแจ้งเตือนและเฝ้าดูแก๊ส ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสามารถทำงานผ่านมือถือ (Alarm and Monitoring System)

อุปกรณ์แก๊สมาตรฐานโดย