เราคือ ผู้เชี่ยวชาญ ระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย์

การออกแบบและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย์ จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง เนื่องจากแก๊สทางการแพทย์ จะถูกนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยตรง โรงพยาบาลต่างๆต้อง มั่นใจในประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบ (Efficiency and Reliability) ความสะอาด ของท่อและความบริสุทธิ์ของแก๊ส (Cleanness and Purification) ประสบการณ์ 25 ปี ในการออกแบบและติดตั้งระบบ เป็นเครื่องพิสูจน์ความเชี่ยวชาญของเรา

ระบบจ่ายแก๊สสำหรับงานโรงพยาบาล

ประกอบด้วยการออกแบบและติดตั้งถังแก๊สเหลวขนาดใหญ่, ชุดเอาท์เลต, ชุดควบคุมความดันไปจนถึงปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศทางการแพทย์ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน NFPA ISO9001และ กระทรวงสาธารณสุข โดยบริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ของ TRITECH MEDICAL Inc. USA

ระบบแก๊สอุตสาหกรรม

ออกแบบและติดตั้งถังแก๊สเหลวขนาดใหญ่, ชุดจ่ายย่อย, ชุดควบคุมความดัน ไปจนถึงจุดใช้งานสำหรับแก๊สทุกชนิดเช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ไฮโดรเจน เป็นต้น โดยบริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจาก GLOORBROS Ltd. SWISS , MIRICO และU&S KOREA

ระบบจ่ายแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ

นอกจากนี้ทางบริษัท ยังรับออกแบบติดตั้งระบบท่อ ในงานระบบอื่น ๆ เช่นท่อน้ำ ท่อน้ำมัน ท่อลม ท่อสูญญากาศ ท่อหุ้มฉนวนแบบต่างๆ ท่อทนความเย็นจัด (Cryogenic) และระบบท่อที่มีความสะอาดมากๆ (Polishing line) ท่องานห้องปฏิบัติการ (Tubing ) ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงพยาบาล และลูกค้าทั่วไป

การบริการ

การออกแบบระบบแก๊สจ่ายแก๊สจากศูนย์กลาง

ประกอบด้วยการออกแบบและติดตั้งถังแก๊สเหลวขนาดใหญ่, ชุดเอาท์เลต, ชุดควบคุมความดันไปจนถึงปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศทางการแพทย์ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน NFPA ISO9001และ กระทรวงสาธารณสุข โดยบริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ของ TRITECH MEDICAL Inc. USA

การติดตั้งระบบแก๊สโรงพยาบาลและอุตสาหกรรม

ออกแบบและติดตั้งถังแก๊สเหลวขนาดใหญ่, ชุดจ่ายย่อย, ชุดควบคุมความดัน ไปจนถึงจุดใช้งานสำหรับแก๊สทุกชนิดเช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ไฮโดรเจน เป็นต้น โดยบริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจาก GLOORBROS Ltd. SWISS , MIRICO และU&S KOREA

การตรวจสอบระบบแก๊สโรงพยาบาลและอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ทางบริษัท ยังรับออกแบบติดตั้งระบบท่อ ในงานระบบอื่น ๆ เช่นท่อน้ำ ท่อน้ำมัน ท่อลม ท่อสูญญากาศ ท่อหุ้มฉนวนแบบต่างๆ ท่อทนความเย็นจัด (Cryogenic) และระบบท่อที่มีความสะอาดมากๆ (Polishing line) ท่องานห้องปฏิบัติการ (Tubing ) ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงพยาบาล และลูกค้าทั่วไป

สินค้าและผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์สำหรับแก๊สทางการแพทย์

ประกอบด้วยการออกแบบและติดตั้งถังแก๊สเหลวขนาดใหญ่, ชุดเอาท์เลต, ชุดควบคุมความดันไปจนถึงปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศทางการแพทย์ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน NFPA ISO9001และ กระทรวงสาธารณสุข โดยบริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ของ TRITECH MEDICAL Inc. USA

อุปกรณ์สำหรับแก๊สอุตสาหกรรม

ออกแบบและติดตั้งถังแก๊สเหลวขนาดใหญ่, ชุดจ่ายย่อย, ชุดควบคุมความดัน ไปจนถึงจุดใช้งานสำหรับแก๊สทุกชนิดเช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ไฮโดรเจน เป็นต้น โดยบริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจาก GLOORBROS Ltd. SWISS , MIRICO และU&S KOREA

อุปกรณ์วิเคราะห์และตรวจจับแก๊สอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ทางบริษัท ยังรับออกแบบติดตั้งระบบท่อ ในงานระบบอื่น ๆ เช่นท่อน้ำ ท่อน้ำมัน ท่อลม ท่อสูญญากาศ ท่อหุ้มฉนวนแบบต่างๆ ท่อทนความเย็นจัด (Cryogenic) และระบบท่อที่มีความสะอาดมากๆ (Polishing line) ท่องานห้องปฏิบัติการ (Tubing ) ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงพยาบาล และลูกค้าทั่วไป

อุปกรณ์แก๊สมาตรฐานโดย