บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

The Expert in Gas System

การออกแบบและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สทางการแพทย์ จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง เนื่องจากแก๊สทางการแพทย์ จะถูกนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยตรง โรงพยาบาลต่างๆต้อง มั่นใจในประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบ (Efficiency and Reliability) ความสะอาด ของท่อและความบริสุทธิ์ของแก๊ส (Cleanness and Purification) ประสบการณ์ 25 ปี ในการออกแบบและติดตั้งระบบ เป็นเครื่องพิสูจน์ความเชี่ยวชาญของเรา

ระบบจ่ายแก๊สสำหรับงานโรงพยาบาล

ประกอบด้วยการออกแบบและติดตั้งถังแก๊สเหลวขนาดใหญ่, ชุดเอาท์เลต, ชุดควบคุมความดันไปจนถึงปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศทางการแพทย์ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน NFPA ISO9001และ กระทรวงสาธารณสุข โดยบริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ของ TRITECH MEDICAL Inc. USA

ระบบแก๊สอุตสาหกรรม

ออกแบบและติดตั้งถังแก๊สเหลวขนาดใหญ่, ชุดจ่ายย่อย, ชุดควบคุมความดัน ไปจนถึงจุดใช้งานสำหรับแก๊สทุกชนิดเช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ไฮโดรเจน เป็นต้น โดยบริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจาก GLOORBROS Ltd. SWISS , MIRICO และU&S KOREA

ระบบจ่ายแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ

นอกจากนี้ทางบริษัท ยังรับออกแบบติดตั้งระบบท่อ ในงานระบบอื่น ๆ เช่นท่อน้ำ ท่อน้ำมัน ท่อลม ท่อสูญญากาศ ท่อหุ้มฉนวนแบบต่างๆ ท่อทนความเย็นจัด (Cryogenic) และระบบท่อที่มีความสะอาดมากๆ (Polishing line) ท่องานห้องปฏิบัติการ (Tubing ) ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงพยาบาล และลูกค้าทั่วไป

การบริการ

การออกแบบระบบแก๊สจ่ายแก๊สจากศูนย์กลาง

ประกอบด้วยการออกแบบและติดตั้งถังแก๊สเหลวขนาดใหญ่, ชุดเอาท์เลต, ชุดควบคุมความดันไปจนถึงปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศทางการแพทย์ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน NFPA ISO9001และ กระทรวงสาธารณสุข โดยบริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ของ TRITECH MEDICAL Inc. USA

การติดตั้งระบบแก๊สโรงพยาบาลและอุตสาหกรรม

ออกแบบและติดตั้งถังแก๊สเหลวขนาดใหญ่, ชุดจ่ายย่อย, ชุดควบคุมความดัน ไปจนถึงจุดใช้งานสำหรับแก๊สทุกชนิดเช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ไฮโดรเจน เป็นต้น โดยบริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจาก GLOORBROS Ltd. SWISS , MIRICO และU&S KOREA

การตรวจสอบระบบแก๊สโรงพยาบาลและอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ทางบริษัท ยังรับออกแบบติดตั้งระบบท่อ ในงานระบบอื่น ๆ เช่นท่อน้ำ ท่อน้ำมัน ท่อลม ท่อสูญญากาศ ท่อหุ้มฉนวนแบบต่างๆ ท่อทนความเย็นจัด (Cryogenic) และระบบท่อที่มีความสะอาดมากๆ (Polishing line) ท่องานห้องปฏิบัติการ (Tubing ) ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงพยาบาล และลูกค้าทั่วไป

สินค้าและผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์สำหรับแก๊สทางการแพทย์

ประกอบด้วยการออกแบบและติดตั้งถังแก๊สเหลวขนาดใหญ่, ชุดเอาท์เลต, ชุดควบคุมความดันไปจนถึงปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศทางการแพทย์ด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน NFPA ISO9001และ กระทรวงสาธารณสุข โดยบริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ของ TRITECH MEDICAL Inc. USA

อุปกรณ์สำหรับแก๊สอุตสาหกรรม

ออกแบบและติดตั้งถังแก๊สเหลวขนาดใหญ่, ชุดจ่ายย่อย, ชุดควบคุมความดัน ไปจนถึงจุดใช้งานสำหรับแก๊สทุกชนิดเช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ไฮโดรเจน เป็นต้น โดยบริษัท ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจาก GLOORBROS Ltd. SWISS , MIRICO และU&S KOREA

อุปกรณ์วิเคราะห์และตรวจจับแก๊สอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ทางบริษัท ยังรับออกแบบติดตั้งระบบท่อ ในงานระบบอื่น ๆ เช่นท่อน้ำ ท่อน้ำมัน ท่อลม ท่อสูญญากาศ ท่อหุ้มฉนวนแบบต่างๆ ท่อทนความเย็นจัด (Cryogenic) และระบบท่อที่มีความสะอาดมากๆ (Polishing line) ท่องานห้องปฏิบัติการ (Tubing ) ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงพยาบาล และลูกค้าทั่วไป

อุปกรณ์แก๊สมาตรฐานโดย