การติดตั้งระบบแก๊สโรงพยาบาลและอุตสาหกรรม

ติดตั้ง ถังความดัน ถังแก๊สเหลว ระบบปัมพ์ลม ปั๊มสุญญากาศ การเดินท่อแก๊ส วาวล์ โซลินอยด์วาว์ล ชุดแจ้งเตือน ชุดควบคุมแรงดัน ระบบควบคุมอัตโนมัติ และอื่นๆ ตามมาตรฐาน NFPA 99 ภายใต้ระบบประกันคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 13485