ระบบจ่ายแก๊สสำหรับห้องปฏิบัติการ

ออกแบบ และติดตั้ง ระบบแก๊ส สำหรับห้องปฏิบัติการ ซึ่งรองรับแก๊สที่สามารถเป็นอันตรายต่างๆ และป้องกันการระเบิด (Explosion Proof) โดยมีระบบควบคุมอัตโนมัติ ชุดควบคุมแรงดัน ชุดควบคุมการไหลของแก๊ส ระบบเซพตี้ ระบบการเฝ้าระวัง (Monitoring)