ระบบควบคุมต่าง ๆ

ออกแบบ ติดตั้ง ระบบควบคุมปั๊มอัตโนมัติ แบบเดี่ยว และแบบเดินสลับ (Dual Control) ระบบควบคุมวาว์ลอัตโนมัติ ระบบแจ้งเตือนและเฝ้าดูแก๊ส ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสามารถทำงานผ่านมือถือ (Alarm and Monitoring System)