งานเชื่อมอัตโนมัติ

ชื่อสินค้า   : งานเชื่อมอัตโนมัติ
รหัสสินค้า  : WE001

รายละเอียดสินค้า

งานเชื่อมที่มีคุณภาพ ต้องการความบริสูทธิ์สูง โดยใช้เครื่องเขื่อมอัตโนมัติ (Orbital Welding) โดยสามารถเชื่อมชิ้นงานตั้งแต่ ท่อขนาด 1/4" - 4" โดยประมาณ สามารถเชื่อมงานที่หน้างานได้ โดยช่างที่มีความชำนาญงาน

 
ประเภทงาน คือ งานท่อแก๊สห้องแลป ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง  งานเชื่อมในอุตสาหกรรม อาหาร และยา
เป็นต้น