การตรวจสอบระบบสุญญกาศ

ชื่อสินค้า   : การตรวจสอบระบบสุญญกาศ
รหัสสินค้า  : MAT002

รายละเอียดสินค้า

 การตรวจสอบ 7 หมวด

 

หมวด

รายการตรวจสอบ

1

ถังพัก (Receiver) 

 

1 ถังพักได้รับการตรวจสอบตามอายุ และมีสภาพดีพร้อมใช้งาน

 

2 ระบบการระบายน้าแบบอัตโนมัติ แบบด้วยมือ กระจกส่องดู เกจความดัน

2

ฟังก์ชันการทำงานของปั๊มป์สุญญากาศ

 

1 การสลับทำงานของปั๊มป์

 

2 การทำงานร่วมกันของปั๊มป์

3

ระบบแจ้งเตือน

 

1 ท้องถิ่น (Local)

4

ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ

 

1 ป้ายหรือสัญลักษณ์ของวาล์วแหล่งจ่ายหลัก

 

2 ป้ายหรือสัญลักษณ์ของวาล์วแหล่งจ่ายสำรอง

5

สภาพการทำงานและตำแหน่งที่อยู่ของท่อระบายลมออก ( Exhuast )

 

1 ท่อระบายอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานที่ทำงานได้

 

2 ตำแหน่งที่อยู่เหมาะสมไม่มีการถูกปิดกั้น

6

การรั่วซึมบริเวณข้อต่อต่างๆ

 

1 ข้อต่อต่างๆ

7

สภาพแวดล้อมของห้องติดตั้งปั๊มป์และระบบ

 

1 ระบบความมั่นคงปลอดภัยของห้องระบบสุญญากาศ (ประตู ล็อก )

 

2 การหมุนเวียนอากาศในห้องระบบสุญญากาศ (พัดลมระบายอากาศ)

 

3 ความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณห้องระบบสุญญากาศ