การตรวจสอบระบบการจ่ายลม

ชื่อสินค้า   : การตรวจสอบระบบการจ่ายลม
รหัสสินค้า  : MAT003

รายละเอียดสินค้า

การตรวจสอบ 13  หมวด

 

หมวด

รายการตรวจสอบ

1

ถังพัก (Receiver) 

 

1 ถังพักได้รับการตรวจสอบตามอายุ และมีสภาพดีพร้อมใช้งาน

 

2 ระบบการระบายน้าแบบอัตโนมัติ แบบด้วยมือ กระจกส่องดู เกจความดัน

2

ฟังก์ชันการทำงานของปั๊มป์ลม (Compressor)

 

1 การสลับทำงานของปั๊มป์

 

2 การทำงานร่วมกันของปั๊มป์

3

คุณภาพของลม

 

ปริมารคาร์บอนมอนนอกไซด์

 

ความสะอาดของลม

4

ระบบอาฟเตอร์คูลเลอร์

 

1 สภาพการระบายความร้อน

 

2 ความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณห้องระบบอาฟเตอร์คูลเลอร์

5

ดรายเออร์ (Dryer) 

 

1 สภาพการระบายความชื้น

 

2 จุดกลั่นตัว (Dew Point)

 

3 ความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณดรายเออร์

6

ไส้กรอง (Filter)

 

1 สภาพการใช้งาน (ตามอายุการใช้งาน)

7

ตัวควบคุมแรงดัน (Pressure Regulator)

 

1 สภาพการใช้งาน (ทดลองปรับค่า)

8

สภาพการทำงานและตำแหน่งที่อยู่ของวาล์วระบาย (Relief Valve)

 

1 สภาพพร้อมใช้งานของวาลว์ระบาย

 

2 ตำแหน่งที่อยู่เหมาะสมไม่มีการถูกปิดกั้น

9

ระบบแจ้งเตือน

 

1 ท้องถิ่น (Local)

10

ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ

 

1 ป้ายหรือสัญลักษณ์ของวาล์วแหล่งจ่ายหลัก

 

2 ป้ายหรือสัญลักษณ์ของวาล์วแหล่งจ่ายสำรอง

11

สภาพการทำงานและตำแหน่งที่อยู่ของท่อลมเข้า ( Intake Air )

 

1 ท่อลมเข้าอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานที่ทำงานได้

 

2 ตำแหน่งที่อยู่เหมาะสมไม่มีอากาศพิษ

12

การรั่วซึมบริเวณข้อต่อต่างๆ

 

1 ข้อต่อต่างๆ

13

สภาพแวดล้อมของห้องติดตั้งปั๊มป์และระบบ

 

1 ระบบความมั่นคงปลอดภัยของห้องระบบจ่ายลม (ประตู ล็อก )

 

2 การหมุนเวียนอากาศในห้องระบบจ่ายลม (พัดลมระบายอากาศ)

 

3 ความสะอาดและความเรียบร้อยของบริเวณห้องระบบจ่ายลม