ติดต่อเรา

Contacts:

Dextrous Engineering Co.,Ltd.
6/2-3 Jakkaphatdiphong Road, Watsomemanus, Promprab, Bangkok 10100

Telephone: +66 0 28107229-30 ,
Fax: +66 0 28107230 EXt 18
Email: sales@dextrous.co.th

Mr.Pradit
General Manager
Telephone: +66 8 1423 5656
Email: pradit@dextrous.co.th

ติดต่อ:

บริษัทเด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
6/2-3 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

เบอร์โทรศัพท์: +66 0 28107229-30
แฟกซ์: +66 0 28107230 ext 18
อีเมล์: pradit@dextrous.co.th

คุณประดิษฐ์
ผู้จัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: +66 8 1423 5656
อีเมล์: pradit@dextrous.co.th